Blog

10 karakteristika uspešnog Project Manager-a

Project manager, vodja projekta ili rukovodilac projekta je osoba koja upravlja projektom i koja je odgovorna za uspešan završetak projekta. Dakle, najkraća definicija projekt menadžera je: odgovoran za realizaciju projekta, a šire gledano, to je osoba koja rasporedjuje resurse, odredjuje vremenske rokove, […]

read more →

SWOT analiza

SWOT analiza (autor Albert S. Humphrey) predstavlja analitičku metodu kojom se definišu kritični faktori koji imaju najveći uticaj na poslovanje preduzeća na tržištu. Ona se obavlja kroz matricu koju čine 4 elementa – polja: S – Strengths (snage), W– Weaknesses […]

read more →

Translate »