O nama

Mi smo agencija koja se bavi konsultantskim delatnostima u oblasti informacionih tehnologija. Naši stručnjaci su izuzetno iskusni profesionalci u oblasti informacionih tehnologija, što nas, bez obzira na to što smo relativno mlada, svrstava u red izuzetno kvalitetnih agencija u ovoj […]

Read More

Usluge

Primarna delatnost agencije “MARIT” je informatički konsalting, te digitalni marketing u okvirima informacionih tehnologija. To znači da je dijapazon naših usluga veoma širok: ANALIZA – analiziramo vaše poslovanje, vaše procedure, procese i resurse, vaše postojeće informacione sisteme koristeći svetski poznate […]

Read More

IT konsalting

Informacione tehnologije skup su modernih tehnologija u službi biznisa. Radi se o zaista širokom pojmu za opšti termin koji opisuje tehnologiju koja pomaže proizvodnji, manipulaciji, skladištenju, komunikaciji i distribuciji informacija. Prema definiciji Američke asocijacije za informacione tehnologije, INFORMACIONE TEHNOLGIJE, skraćeno “IT” (engl. […]

Read More

Kontakt

Agencija za informatički konsalting Beograd, SRBIJA E-mail: office@marit.rs Šifra delatnosti: 6202 | Matični broj: 64070312 | PIB: 109288438 Poslovni račun: 160-442766-96 Banca Intesa Beograd Zaštitni znak:

Read More
Latest Blog

10 karakteristika uspešnog Project Manager-a

Project manager, vodja projekta ili rukovodilac projekta je osoba koja upravlja projektom i koja je odgovorna za uspešan završetak projekta. Dakle, najkraća definicija projekt menadžera je: odgovoran za realizaciju projekta, a šire gledano, to je osoba koja rasporedjuje resurse, odredjuje vremenske rokove, […]

read more

SWOT analiza

SWOT analiza (autor Albert S. Humphrey) predstavlja analitičku metodu kojom se definišu kritični faktori koji imaju najveći uticaj na poslovanje preduzeća na tržištu. Ona se obavlja kroz matricu koju čine 4 elementa – polja: S – Strengths (snage), W– Weaknesses […]

read more

Welcome!

You are visiting MARIT's
official Internet site.
The site language is Serbian.
To pick your language,
please click the orange button
"Translate" in the lower right
corner.
Enjoy visiting our site!

This will close in 20 seconds

Translate »