IT konsalting

Informacione tehnologije skup su modernih tehnologija u službi biznisa. Radi se o zaista širokom pojmu za opšti termin koji opisuje tehnologiju koja pomaže proizvodnji, manipulaciji, skladištenju, komunikaciji i distribuciji informacija.

Prema definiciji Američke asocijacije za informacione tehnologije, INFORMACIONE TEHNOLGIJE, skraćeno “IT” (engl. information technology) predstavljaju izučavanje, dizajn, razvoj, implementacija (sprovođenje) i podrška ili upravljanje računarskim informacionim sistemima, skraćeno “IS” (engl. information systems), softverskim aplikacijama i hardverom. Dakle, sve one aktivnosti kojima se IT profesionalci bave, od instalacija aplikativnih programa do projektovanja složenih računarskih mreža i informacionih sistema, predstavljaju IT. Neke od tih aktivnosti su: umrežavanje i inženjering računarskog hardvera, dizajniranje softvera i baza podataka, kao i upravljanje i administracija informacionim sistemom.

Informacione tehnologije, od njenih ranih početaka do danas, razvijale su se i razvijaju se munjevitom brzinom. Od ideje do danas veoma kompleksne nauke, IT su se razvijale mnogo brže od potreba samog biznisa uopšte. Tako danas ne možemo zamisliti gotovo ni jednu delatnost bez korišćenja informacionih tehnologija u većoj ili manjoj meri.

Ipak, sam biznis više nije u mogućnosti da prati sva dostignuća i mogućnosti informacionih tehnologija. Veliki broj IT profesionalaca i stručnjaka kontinuirano dizajniraju, razvijaju, implementiraju i održavaju nove i nove tehničke i tehnološke mogućnosti koje nam donose informacione tehnologije.

IT profesionalci i stručnjaci koji iza sebe imaju bogato iskustvo u uspešnom dizajniranju i primeni modernih informacionih tehnologija u raznim vrstama biznisa i delatnostima nazivaju se IT konsultanti, a njihov posao je IT KONSALTING (engl. information tehnology consulting). Radi se, dakle, o veoma iskusnim profesionalcima koji imaju moć širokog sagledavanja potrebe biznisa, savršene veštine razumevanja biznis strategije, misije i vizije, te koji imaju sposobnost dizajnirati, projektovati, izabrati ili razviti, te implementirati najadakvatniji vid informacionih tehnologija u svrhu postizanjaja najboljih mogućih rezultata njihovog korisnika, tj. biznisa kao takvog. Imajući u vidu komplesnost koja se zahteva od kvalitetnog IT konsultanta, isti je, na prvom mestu, odličan poznavaoc informacionih tehnologija, na drugom mestu savršeno organizovan, a na trećem mestu izvrstan project manager.

IT konsalting je zaista širokopojasna aktivnost koja analizira stanje, definiše strategiju, dizajnira i projektuje određene procese i procedure, definiše potrebne resurse, implementira navedeno, te održava i monitoriše predmetni informacioni sistem. Bilo da gledamo ovaj posao u celini ili u određenim delovima, IT konsalting koristi dve vrste resursa:

  1. IT resurse potrebne za realizaciju određenog zahteva (hardver, softver, ljudski resursi itd.)
  2. utrošeno vreme za realizaciju (analizu, projektovanje, dizajniranje, implementacija itd.) određenog zahteva – konsultant sate

Činjenica je da za određen i zadatak, tj. realizaciju ponekad nisu potrebni dodatni IT resursi (npr. kompanija već poseduje određeni informacioni sistem, a zahtev koji je postavljen ispred IT konsultanta ne zahteva dodatne resurse od onih koje kompanija već koristi). Međutim, i pored toga, utrošeno vreme za realizaciju je nemninovnost na svakom od IT projekata. Zbog toga gotovo svi konsultanti, pa i IT konsultanti, kao mernu jedinicu za svoj angažman koriste “kosultant sate”. Dakle ne radi se o prostom vremenskom periodu, već o profesionalno utrošenom vremenu za realizaciju nekog zadatka. Tako konsultant sat ne treba posmatrati kao 60 minuta redovnog vremenskog perioda.

Agencija MARIT je specijalizovana za pružanje informatičkog konsaltinga i e-marketinga.Više detalja možete pronaći ovde, na našem oficijalnom sajtu.

Translate »