Cenovnik usluga

Kompanija MARIT svoj portfolio usluga nudi u formi standardnog cenovnika usluga i to:

Usluga Jedinična cena Mesečna cena Napomena
Pojedinačni konsultant/sat 75 EUR
Pojedinačni konsultant/dan 350 EUR Sadrži 7 konsultant sati kontinuiranou toku
jednog dana.
Paket 10 konsultant/sati mesečno 60 EUR 600 EUR Svaki sledeći konsultant/sat van ugovorenog
paketa naplaćuje se 75 EUR.
Paket 20 konsultant/sati mesečno 50 EUR 1.000 EUR Svaki sledeći konsultant/sat van ugovorenog
paketa naplaćuje se 60 EUR.
Paket 30 konsultant/sati mesečno 45 EUR 1.350 EUR Svaki sledeći konsultant/sat van ugovorenog
paketa naplaćuje se 50 EUR.
Paket 40 konsultant/sati mesečno 40 EUR 1.600 EUR Svaki sledeći konsultant/sat van ugovorenog
paketa naplaćuje se 50 EUR.

Cenovnik usluga bazira se na angažmanu jednog konsultanta angažovanog na teritoriji Srbije. Za angažman našeg konsultanta van Srbije, pored postojećeg standardnog cenovnika usluga, obračunavaju se putni troškovi i akomodacija na lokaciji klijenta za vreme trajanja pružanja usluga.

Cene su izražene u EUR-ima, a naplaćuju se konvertovano u valuti države u kojoj se usluge pružaju.

Translate »